Scroll Top

Pravila o privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Drago nam je što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka posebno je važan prioritet za upravljanje COLMO-om. Korištenje internetskih stranica COLMO-a moguće je bez naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem našeg web mjesta, obrada osobnih podataka mogla bi postati potrebna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, obično dobivamo suglasnost od nositelja podataka. Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka, uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa zaštitom podataka o državi. propisi koji se primjenjuju na COLMO. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i namjeni osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo. Kao kontrolor, COLMO je proveo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najcjelovitiju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, internetski prijenos podataka u načelu može imati sigurnosne praznine, pa apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Iz tog razloga svaki je subjekt podataka slobodan prenijeti nam osobne podatke na alternativne načine, npr. telefonom.

1. DEFINICIJE

Izjava o zaštiti podataka COLMO-a temelji se na terminima koje je europski zakonodavac koristio za usvajanje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju. U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

A) OSOBNI PODACI

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu („subjekt podataka“). Fizička osoba koju je moguće identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

B) PREDMET PODATAKA

Subjekt podataka je bilo koja identificirana ili utvrdiva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

C) OBRADA

Obrada je bilo koja operacija ili skup operacija koja se izvodi na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, savjetovanje, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, poravnavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

D) OGRANIČENJE OBRADE

Ograničenje obrade označavanje je pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

E) PROFILIRANJE

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost te fizičke osobe na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne podatke sklonosti, interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretanja.

F) PSEUDONIMIZACIJA

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih podataka, pod uvjetom da se takvi dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi.

G) KONTROLOR ILI KONTROLOR ODGOVORAN ZA OBRADU

Voditelj ili voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade utvrđena zakonom Unije ili državama članicama, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti propisani zakonom Unije ili države članice.

H) PROCESOR

Obrađivač je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

I) PRIMATELJ

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bilo da je riječ o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu dobiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili država članica neće se smatrati primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih vlasti bit će u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

J) TREĆA LICA

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, voditelj obrade, obrađivač i osobe koje su pod izravnim nadzorom voditelja obrade ili obrađivača ovlaštene za obradu osobnih podataka.

K) SuGLASNOST

Suglasnost nositelja podataka je svaka slobodno data, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja nositelja podataka kojom on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega .

2. IME I ADRESA KONTROLORA

Upravitelj za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je: COLMO ADRESA Hrvatska Telefon: 0998145550 E-pošta: trgovina.colmo@gmail.com Web stranica: colmo-shop.com

3. KOLAČIĆI

Internetske stranice COLMO-a koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje posjećenim internetskim mjestima i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića. Korištenjem kolačića, COLMO može korisnicima ovog web mjesta pružiti korisnije usluge koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića. Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s obzirom na korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, da prepoznamo korisnike naših web stranica. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima upotrebu naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi podatke o pristupu svaki put kada se pristupi web mjestu, jer to preuzima web mjesto, a kolačić se na taj način sprema u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića. Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno zabraniti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti sve funkcije našeg web mjesta u potpunosti korisne.

4. LEGITIMATIVNI INTERESI KOJE JE PROVEDIO KONTROLOR ILI TREĆA STRANA

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

5. RAZDOBLJE ZA KOJE ĆE SE OČUVATI OSOBNI PODACI

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka odgovarajuće je zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora.

6. PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO STATUTNI ILI UGOVORNI ZAHTJEVI; POTREBAN POTREBAN ULAZAK U UGOVOR; OBAVEZA PODATAKA KOJI PREDMETE PRUŽATI OSOBNE PODATKE; MOGUĆE POSLJEDICE NEPOSTAVLJANJA TAKVIH PODATAKA

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili također može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad će biti potrebno sklopiti ugovor da nam subjekt podataka daje osobne podatke koje moramo naknadno obraditi. Subjekt podataka nam je, na primjer, dužan dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepredstavljanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s nositeljem podataka ne može sklopiti. Prije nego što subjekt podataka pruži osobne podatke, subjekt podataka mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava nositelju podataka je li pružanje osobnih podataka potrebno po zakonu ili ugovoru ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka podaci.